TR ENG
 • Fan Seçim Programı

HAKKIMIZDA-ÇEVRE POLİTİKASI

Politikalarımız

  ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 • Çevreye dost, doğaya saygılı ve sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemiş Türkiye’nin öncü havalandırma sistemleri tasarımı, üretimi ve satışını yapan BVN olarak ilgili taraf ihtiyaçlarını, beklentilerini ve memnuniyetini esas alarak sürdürdüğü faaliyetlerimizde;
 • Çevresel kirliliği önlemek amacıyla yasal mevzuatlara ve diğer şartlara uymayı,
 • Çevresel risk değerlendirme çalışmaları ile faaliyetlerimizde gerçekleşebilecek çevresel olay ve kazaların oluşmasını önlemeyi,
 • Doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanarak tüketimi azaltarak çevresel yaşam döngüsüne katkıda bulunmayı.
 • Atıklarımızı kaynağında azaltmak için çalışmayı, atıkları geri kazanım sürecine dahil etmeyi ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamayı,
 • Çalışanlarımızın çevre bilincini eğitimlerle arttırmayı,
 • Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevresel konularda yapacağı önerileri değerlendirmeyi ve çevre performansına katkı sağlayacak önerileri uygulamayı,
 • Çevre Yönetim Sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi, iç denetimlerle çevre performansımızı artırmayı taahhüt ederiz.
 • KALİTE POLİTİKAMIZ

 • BVN olarak faal halde olduğumuz, elektrik motorları, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri tasarımı, üretimi, teknik servisi ve satışı kapsamın;
 • İlgili taraf (İç/Dış Bağlam) ihtiyaç ve beklentilerini ve müşteri memnuniyetini esas alarak değişen talepleri zamanında tespit etmek, taleplere hızlı yanıt vermek, zamanında projeleri gerçekleştirip teslim etmek, kaliteli ürün, hizmet ve rekabet edilebilir fiyat sunmak, Müşteri tatminini sürekli kılabilmek adına yüksek teknolojiyi takip etmek ve etkin kullanmak,
 • Kaliteden tüm personelin sorumlu olması anlayışını benimsemek ve bu nedenle tüm personele kalite bilincini yerleştirmek, bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitimleri sağlamak, uyuma ve yaratıcılığa teşvik etmek,
 • Personelin mutluluğunu ve motivasyonunu sağlamak,
 • Sistemde tanımlanan süreçlerin performans göstergelerine dayalı ölçülebilir, kalite hedeflerinin değerlendirilmesi yoluyla sistemin sürekli iyileştirilmesi anlayışını benimsemek,
 • Sistemde tanımlanan süreçlerin performans göstergelerine dayalı ölçülebilir, Kalite Hedeflerinin değerlendirilmesi yoluyla sistemin sürekli iyileştirilmesi anlayışını benimsemek,
 • Ulusal ve uluslararası standartlara uymak,
  kalite politikamızdır.

Bu doğrultuda BVN olarak kalite hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı taahhüt ederiz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİK POLİTİKAMIZ

BVN, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için gerekli işlemleri yapmayı, bu işlemleri sağlamak için gerekli araçları noksansız olarak bulundurmayı hedef ilke olarak benimseyerek, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda “önce güvenlik” ilkesine inanarak yaklaşmaktadır. Bu ilkenin uygulanabilmesi için tüm çalışanlar yaptıkları işlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallara kesinlikle riayet edeceklerdir. Çünkü hiçbir iş, çalışanlarımızın can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.