BVN, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarına sahiptir.

BAHÇIVAN MOTOR olarak; yerli ve milli üretimiz ELEKTRİK MOTORLARI, ISITMA, SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ TASARIMI, ÜRETİMİ, TEKNİK SERVİSİ VE SATIŞI kapsamı dahilinde;

·       İlgili tarafların (İç/Dış Bağlam) ihtiyaç ve beklentilerini sağlamak,

·    Müşteri memnuniyetini esas alarak değişen talepleri zamanında tespit etmek, taleplere hızlı yanıt vermek, zamanında projeleri gerçekleştirip çözüm ortağı olmak, kaliteli ürün/hizmet ve rekabet edilebilir fiyat sunmak,

·       Müşteri tatminini sürekli kılabilmek adına; yüksek teknolojiyi takip etmek ve etkin kullanmak, dijitalleşmeyi en etkin yolla doğru kullanmak,

·       Kaliteden tüm personelin sorumlu olması anlayışını benimsemek ve tüm personele kalite bilincini yerleştirmek, bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitimleri sağlamak, uyuma ve yaratıcılığa teşvik etmek,

·       Her personel kendi işinin kalite lideri sürecini oluşturmak,

·       Personelin mutluluğunu ve motivasyonunu sağlamak,

·       Sistemde tanımlanan süreçlerin performans göstergelerine dayalı ölçülebilir, Kalite Hedeflerinin değerlendirilmesi yoluyla sistemin sürekli iyileştirilmesi anlayışını benimsemek,

·       Ulusal ve uluslararası standartlara uymak, revize edilen yönetmelikleri, standartları güncel takip etmek ve süreç sahiplerine yayımlamak

·       Bünyemizde uyguladığımız kalite süreçlerinden müşterilerimize, tedarikçilerimize şeffaflıkla veri paylaşılmakta ve dijital süreçlere de uyum sağlamak,

·       Dijitalleşme sürecinde kalitenin aktif kullanılmasını sağlamak, 

Bu doğrultuda BAHÇIVAN MOTOR olarak Kalite Hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve risk analizleri değerlendireceğimizi bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı taahhüt ederiz

BAHÇIVAN MOTOR olarak yerli ve milli üretimimiz; “ELEKTRİK, ISITMA, SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ TASARIMI, ÜRETİMİ, TEKNİK SERVİSİ VE SATIŞI” kapsamı dahilinde;

Çevreye dost, doğaya saygılı, enerji tasarruflu ve sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemiş Türkiye’nin öncü havalandırma sistemlerinin yerli ve milli tasarımı, üretimi ve satışını yapan BVN MOTOR olarak; ilgili taraf ihtiyaçlarını, beklentilerini ve memnuniyetini esas alarak sürdürdüğü faaliyetlerimizde;

Çevresel kirliliği önlemek amacıyla yasal mevzuatlara ve diğer şartlara uymayı,

Çevresel risk değerlendirme çalışmaları ile faaliyetlerimizde gerçekleşebilecek çevresel olay ve kazaların oluşmasını önlemeyi,

Doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanarak tüketimi azaltarak çevresel yaşam döngüsüne katkıda bulunuyoruz.

Enerji kaynaklarımızın tükendiğini ve kaynaklardan dönüşüm ile sağlayacağımızı, farkındalığımızın yayılmasını ilke edineceğimizi,

Atıklarımızı kaynağında azaltmak için çalışmayı, atıkları geri kazanım sürecine dahil etmeyi ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamayı,

Çalışanlarımızın çevre bilincini eğitimlerle arttırmayı, uygulamalarla desteklemeyi  

Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevresel konularda yapacağı önerileri değerlendirmeyi ve tasarruf sağlayacak sürdürebilirlikleri, çevre performansına katkı sağlayarak,

Çevre Yönetim Sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi, iç denetimlerle çevre performansımızı artırmayı taahhüt ederiz.

Bu doğrultuda BAHÇIVAN MOTOR olarak Çevre Hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı taahhüt ederiz. 

BAHÇIVAN MOTOR olarak; yerli ve milli üretimiz “ELEKTRİK MOTORLARI, ISITMA, SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA EKİPMANLARININ ÜRETİMİ, PAZARLAMASI VE SATIŞ SONRASI DESTEK’” kapsamı dahilinde;

Üretim süreçlerimizde, doğrudan ve dolaylı olarak etkileşim içinde olduğu kişi, kurum ve kuruluşların İSG bilincini artırmayı,

 Çalışanlarına, resmî kurumlara, tedarikçi ve müşterilerine, yerel ve bölgesel komşularına karşı İSG sorumluluklarını yerine getirmeyi görev kabul eder,

 İş Sağlığı ve Güvenliğini esas alan sistemleri oluşturur ve sürekliliğini sağlar.

·      Çalışanlarımızın, işle ilgili yaralanma ve sağlığının bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlayacağımızı,

·      Tabi olduğumuz yasal şartlar ve diğer şartlara uygun olarak çalışacağımızı,

·      Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak için gerekli çalışmaları yapacağımızı,

·      Çalışanlarımızın danışma ve katılımını sağlayıcı tedbirleri alacağımızı,

·      İSG eğitimleri ile İSG farkındalığını arttıracağımızı,

Bu doğrultuda Bahçıvan Elektrik Motor San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak İSG Hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız/taşeronlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı, bu doğrultuda diğer gereklilikler olan İSG boyutlarımız ile ilgili yükümlü olduğumuz yürürlükteki müşteri gereklilikleri, yasal gereklilikler/mevzuatlara uyum sağlayacağımızı, sürekli gelişme ve kazaların önlenmesi hususunda etkin çalışacağımızı taahhüt ederiz.