BVN, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarına sahiptir.

BVN olarak faal halde olduğumuz, elektrik motorları, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri tasarımı, üretimi, teknik servisi ve satışı kapsamında kalite politikamız;

İlgili taraf (İç/Dış Bağlam) ihtiyaç ve beklentilerini ve müşteri memnuniyetini esas alarak değişen talepleri zamanında tespit etmek, taleplere hızlı yanıt vermek, zamanında projeleri gerçekleştirip teslim etmek, kaliteli ürün, hizmet ve rekabet edilebilir fiyat sunmak, müşteri tatminini sürekli kılabilmek adına yüksek teknolojiyi takip etmek ve etkin kullanmak,

Kaliteden tüm personelin sorumlu olması anlayışını benimsemek ve bu nedenle tüm personele kalite bilincini yerleştirmek, bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitimleri sağlamak, uyuma ve yaratıcılığa teşvik etmek,

Personelin mutluluğunu ve motivasyonunu sağlamak,

Sistemde tanımlanan süreçlerin performans göstergelerine dayalı ölçülebilir, kalite hedeflerinin değerlendirilmesi yoluyla sistemin sürekli iyileştirilmesi anlayışını benimsemek,

Ulusal ve uluslararası standartlara uymaktır.

Bu doğrultuda BVN olarak kalite hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı taahhüt ederiz.

Çevreye dost, doğaya saygılı ve sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemiş Türkiye’nin öncü havalandırma sistemleri tasarımı, üretimi ve satışını yapan BVN olarak ilgili taraf ihtiyaçlarını, beklentilerini ve memnuniyetini esas alarak sürdürdüğü faaliyetlerimizde;
Çevresel kirliliği önlemek amacıyla yasal mevzuatlara ve diğer şartlara uymayı,
Çevresel risk değerlendirme çalışmaları ile faaliyetlerimizde gerçekleşebilecek çevresel olay ve kazaların oluşmasını önlemeyi,
Doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanarak tüketimi azaltarak çevresel yaşam döngüsüne katkıda bulunmayı.
Atıklarımızı kaynağında azaltmak için çalışmayı, atıkları geri kazanım sürecine dahil etmeyi ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamayı,
Çalışanlarımızın çevre bilincini eğitimlerle arttırmayı,
Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevresel konularda yapacağı önerileri değerlendirmeyi ve çevre performansına katkı sağlayacak önerileri uygulamayı,
Çevre Yönetim Sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi, iç denetimlerle çevre performansımızı artırmayı taahhüt ederiz.

BVN olarak faal halde olduğumuz “ELEKTRİK MOTORLARI, ISITMA, SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA EKİPMANLARININ ÜRETİMİ, PAZARLAMASI VE SATIŞ SONRASI DESTEK’” kapsamı dâhilinde;

Faal halde olduğumuz iş kollarında, doğrudan ve dolaylı olarak etkileşim içinde olduğu kişi, kurum ve kuruluşların İSG bilincini artırmayı, çalışanlarına, resmi kurumlara, yerel ve bölgesel komşularına karşı İSG sorumluluklarını yerine getirmeyi görev kabul eder, İş Sağlığı ve Güvenliğini esas alan sistemleri oluşturur ve sürekliliğini sağlar.

Çalışanlarımızın, İşle ilgili yaralanma ve sağlığının bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlayacağımızı,

Tabi olduğumuz yasal şartlar ve diğer şartlara uygun olarak çalışacağımızı,

Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak için gerekli çalışmaları yapacağımızı,

Çalışanlarımızın danışma ve katılımını sağlayıcı tedbirleri alacağımızı,

 İSG eğitimleri ile İSG farkındalığını arttıracağımızı,

Bu doğrultuda BVN olarak İSG Hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız/taşeronlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı, bu doğrultuda diğer gereklilikler olan İSG boyutlarımız ile ilgili yükümlü olduğumuz yürürlükteki müşteri gereklilikleri, yasal gereklilikler/mevzuatlara uyum sağlayacağımızı, sürekli gelişme ve kazaların önlenmesi hususunda etkin çalışacağımızı taahhüt ederiz.